Reklamebrev.no tilbyr komplette reklameutsendinger for bedrifter.
Med bruk av våre adresselister kan vi gjøre uttrekk som
gjør at du kun treffer dine potensielle kunder.

Hvordan kan du best nå dine potensielle kunder?

 Den beste måten å gjøre dette på er å definere hvem kundene dine er.

  • Hvor bor dine potensielle kunder?
  • Hvilken alder har de?
  • Har de høy, lav eller normal inntekt?
  • Er dine potensielle kunder single, småbarnsfamilier eller pensjonister?

Samme hvem dine potensielle kunder er, kan vi hjelpe deg å nå ut til dem.

Reklamebrev.no bruker markedets beste adresselister for å lage spesialtilpassede reklamekampanjer som kun treffer dine potensielle kunder.

Med adressert reklame treffer du direkte hjem i postkassen til kundene dine.
Brevene sendes adressert, slik at du er sikker på at brevet blir åpnet og lest.

 

 

Hvordan fungerer det?

Reklamebrev.no tilbyr komplett løsning for reklameutsending.
Alle brev blir sendt adressert i konvolutt. På denne måten er man sikker på at mottaker får med seg budskapet i brevet.

Et vanlig saksløp for en kunde er som følger:

• Kunden tar kontakt
• Vi definerer målgruppe og budskap for kampanje sammen med kunde
• Vi designer reklamebrev
• Adresselister for kundegruppe blir tatt ut
• Vi trykker, pakker og sender kampanjen
• Responsmåling av kampanjen

 

Liste over bedrifter

Mange bedrifter markedsfører seg mot andre bedrifter ved enten å bruke Direct Mail (DM) i posten, ringe kundene med bruk av Tele Marketing (TM) eller ved å sende e-post (eDM)

Liste over privatpersoner

Adresseliste.no tilbyr i samarbeid med DirekteMedia AS adresselister på konsumenter (forbrukere) i Norge. Selger du produkter til privatpersoner er dette en unik mulighet til å treffe din målgruppe.

Listene kan sorteres etter en rekke parametre, som blant annet:

  • Kjønn
  • Geografi
  • Boforhold
  • Inntekt
  • Familiesituasjon

Fordelene med adressert reklame

Ved reklamekampanjer vil man stort sett treffe veldig mange som ikke er interessert i produktet man ønsker å selge. Dette gjelder i stor grad ved annonsering i aviser og blader, eller ved tv-reklame eller uadressert post.

Når man på forhånd kan definere hvem man ønsker å treffe med reklamekampanjen, vil andelen som kjøper produktet være betydelig større.

I Reklamebrev.no definerer vi hvem de potensielle kundene er på forhånd. På denne måten vil man slippe å treffe alle de personene som ikke er interessante.