Adresselister bedrift

Mange bedrifter markedsfører seg mot andre bedrifter ved enten å bruke Direct Mail (DM) i posten, ringe kundene med bruk av Tele Marketing (TM) eller ved å sende e-post (eDM). Skal bedriften få best nytte av dette er man avhenging av korrekte adresselister.

Adresseliste.no selger i samarbeid med DirektMedia AS oppdaterte adresselister. Listene kan kjøpes i alle varianter og kundene bestemmer selv hvilke adresser de ønsker. Listene kan sorteres alt fra selskapsform, geografi, økonomi til bransjer. I adresselister over bedrifter er det få begrensinger på sorteringsmulighetene.

Et eksempel kan være følgende:

Hjelp fra A-Å

Ønsker dere å sende adressert reklame i posten tilbyr vi hjelp fra A-Å.

Adressliste.no tilbyr følgende i forbindelse med DM-utsending:

Vi tilbyr også utsending av reklame på e-post (eDM).