Reklamekampanje

 

Reklamebrev.no tilbyr komplett løsning for reklameutsending.
Alle brev blir sendt adressert i konvolutt. På denne måten er man sikker på at mottaker får med seg budskapet i brevet.

 

Et vanlig saksløp for en kunde er som følger:

• Kunden tar kontakt
• Vi definerer målgruppe og budskap for kampanje sammen med kunde
• Vi designer reklamebrev
• Adresselister for kundegruppe blir tatt ut
• Vi trykker, pakker og sender kampanjen
• Responsmåling av kampanjen